مبدل حرارتی صفحه ای

اهداف آموزشی:

 • بررسی اثر جریان همسو و ناهمسو بر مقدار حرارت منتقل شده و رفتار مبدل صفحه ای
 • بررسی اثر تغییرات درجه حرارت آب داغ
 • بررسی اثر تغییرات میزان دبی جریان

اجزاء دستگاه:

 • مبدل حرارتی صفحه ای
 • دو روتامتر جهت مشاهده دبی آب سرد و گرم
 • پمپ سیرکولاسیون
 • مخزن آبگرم از جنس استیل ضد زنگ
 • قابلیت کنترل دمای آبگرم با تغییر توان هیتر به صورت خودکار
 • دو عدد شیر فلکه ای جهت کنترل جریان آب سرد و گرم
 • نمایشگر های دیجیتال درجه حرارت ورودی ها و خروجی های مبدل حرارتی صفحه ای و مخزن آبگرم
 • مدار های لوله کشی با قابلیت ایجاد جریان همسو و ناهمسو در مبدل
 • فریم از جنس آلومینیوم