شرکت پژواک پژوه صنعت افتخار دارد در راستای سیاست اصلی خود که همان مشتری مداری است، در ساخت تمامی تجهیزات خود از تجهیرات صنعتی و تا حد امکان اروپایی استفاده کند. همچنین لوله ها، اتصالات و مخازن استفاده شده در دستگاهها از نظر شیمیایی متناسب با مواد مورد استفاده در آن دستگاه انتخاب میگردند. کیفیت تجهیزات این شرکت توسط مجرب ترین اساتید دانشگاههای معتبر از جمله دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) و تهران مورد تایید بوده و قابلیت های دستگاه ها با تمامی سر فصلهای درسی مراکز آموزشی داخلی مطابقت دارد. همچنین این شرکت آمادگی دارد که خدمات خود را با بهترین کیفیت در زمینه آزمایشگاههای زیر به تمامی مراکز آموزشی ارائه دهد:

•    آزمایشگاه کنترل فرآیند

•    آزمایشگاه کنترل خطی

•    آزمایشگاه عملیات واحد

•    آزمایشگاه انتقال حرارت

•    دستگاههای تحقیقاتی خاص

شرکت پژواک پژوه صنعت افتخار همکاری با تعداد زیادی از مراکز آموزشی معتبر را داشته است. برخی از این مراکز عبارتند از:

 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه تربیت مدرس (خوارزمی)
 • دانشگاه صنعتی شیراز
 • دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه صنعت نفت
 • دانشگاه کردستان
 • دانشگاه یاسوج
 • دانشگاه اهواز
 • دانشگاه یزد
 • دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • دانشگاه آزاد اسلامی  شهر قدس
 • دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشت
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

همچنین این شرکت در مکان دائمی نمایشگاه خود پذیرای اساتید محترم جهت بازدید از مجموعه های فوق و ارائه توضیحات لازم توسط کارشناسان مربوطه می باشد.