دستگاه کنترل فشار

اهداف آموزشی :

 • بررسی کنترل فشار هوا با کنترلرهای P ، PI، PID
 • آموزش مدلسازی سیستمهای مختلف با روشهای متداول

اجزاء دستگاه:

 • شیر کنترل صنعتی
 • PLC Unit برای اتصال دستگاه به كامپیوتر
 • نرم افزار "Labview" با قابلیت رسم همزمان گراف فشار مخزن و شیر كنترل
 • مخزن فشار از جنس استیل ضد زنگ
 • سنسور دقیق فشار صنعتی
 • شیر استیل جهت تغییر مقاومت سیستم
 • مخزن ذخیره آب از جنس استیل ضد زنگ
 • گیج فشار
 • پمپ صنعتی
 • شیر تخلیه مخزن
 • بدنه دستگاه از پروفیل آلومینیومی