آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

 

مبنای عمل مقاومت مصالح، اصول استاتیک می باشد.

 

 

در استاتیک نیروهای داخلی و خارجی وارد بر یک جسم صلب بدون در نظر گرفتن تغییرشکل آن جسم و در حالت تعادل بررسی می شود.

اما در واقعیت جسم صلب وجود نداشته و همه اجسام رفتارهایی از قبیل مقاومت (strength)، صلبیت (rigidity)، پایداری (stability)، مقاومت خستگی (fatigue strength) و شکل پذیری (ductility) از خود نشان می دهند.

 

 

علم مقاومت مصالح در ارتباط با تاثیر نیروها بر اجسام تغییر شکل پذیر می باشد. مفاهیم تنش، کرنش و قانون هوک که در فرآیندهایی همچون کشش، فشار، پیچش و خمش نمودار می شود در آزمایشگاه مقاومت مصالح بررسی می شود.

 

 

 

 

مفاهیم بنیادی آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

 

 

انواع تنش ها

با توجه به نوع بار وارده، اجزای یک سیستم در برابر تنش های مختلفی قرار می گیرند مانند: تنش کششی، تنش فشاری، تنش برشی، خمش، پیچش، کمانش و تنش مرکب.

انواع تنش

 

قانون الاستیسیته

ماشین ها و اجزای مکانیکی، در حضور نیروها بصورت الاستیک تغییر شکل می دهند. در حالتیکه بار وارده به اندازه کافی زیاد نباشد، تغییر شکل بصورت کاملا الاستیک است و این بدان معناست که در صورت برداشتن بار، عضو مکانیکی به حالت اول خود باز می گردد. قانون الاستیسیته، تغییر شکل الاستیک یک جز مکانیکی را وقتی که این تغییر شکل متناسب با نیروی وارد باشد توضیح می دهد. به ضریبی که این دو مقدار را به یکدیگر مرتبط می کند، مدول الاستیسیته می گویند.

روش های انرژی

در علم مقاومت مصالح، روش های انرژی بر اساس قانون پایستگی انرژی می باشد و بر این اساس است که تمام انرژی خارجی منتقل شده به یک جسم یا یک سیستم، به انرژی داخلی مانند تغییر شکل، تغییر سرعت یا گرما تبدیل می شود.

روش های مختلف انرژی مانند قوانین جابجایی مجازی، نیروی مجازی، قضیه مکسول-بتی و قضیه کاستگلیانو همگی به منظور بررسی پایداری یک سیستم الاستیک استفاده می شود. 

نقطه شروع همه روش های انرژی، اصل کار مجازی می باشد. اصل کار مجازی بصورت زیر تعریف می شود:

اگر یک سیستم مکانیکی در نقطه تعادل خود تحت تاثیر یک نیروی خارجی قرار بگیرد، مجموع همه کارهای مجازی تولید شده به وسیله نیروهای داخلی، خارجی و جابجایی های مجازی برابر صفر می باشد.

 تنش و کرنش در آزمایشگاه مقاومت مصالح

تحلیل آزمایشگاهی تنش و کرنش با استفاده از تنش مکانیکی اجزای تحت بار، به منظور تعیین تنش ماده انجام می شود. یکی از روش های آزمایشگاهی جهت تعیین تنش مکانیکی براساس رابطه ای که بین تنش و تغییر شکل وجود دارد می باشد. این تغییر شکل به عنوان کرنش شناخته می شود و در سطح یک عضو مکانیکی اتفاق می افتد و به این معناست که قابل اندازه گیری می باشد. اصول اندازه گیری کرنش یکی از شاخه های مهم در تحلیل آزمایشگاهی تنش و کرنش می باشد.

تنش و کرنش

 

فتوالاستیسیتی (transmitted light polariscope)

فتوالاستیسیتی یک آزمایش بصری (optical) جهت مشاهده توزیع تنش در یک جسم شفاف می باشد. فتوالاستیسیتی یک تصویر واضح از میدان تنش در یک جسم را به نمایش می گذارد. مکان های تحت تاثیر تنش بالا و کرنش نتیجه شده از آن و همچنین مکان هایی با تنش کمتر بصورت واضح قابل دیدن و تشخیص می باشد.

همچنین فوتوالاستیسیتی روشی مناسب جهت تصدیق تحلیل های عددی یا ریاضیاتی همانند المان محدود یا قوانین الاستیسیته می باشد. 

فتوالاستیسیتی

دستگاه های آزمایشگاه مقاومت مصالح

Beam Deflection

Beam Deflection

STRENGTH OF MATERIAL LABORATORY

دستگاه خیز تیرها - آزمایشگاه مقاومت مصالح
Frame Deflection

Frame Deflection

STRENGTH OF MATERIAL LABORATORY

دستگاه تغییر شکل قاب ها - آزمایشگاه مقاومت مصالح
Truss Deflection

Truss Deflection

STRENGTH OF MATERIAL LABORATORY

دستگاه تغییر شکل خرپا - آزمایشگاه مقاومت مصالح
Fatigue Test

Fatigue Test

STRENGTH OF MATERIAL LABORATORY

دستگاه تست خستگی - آزمایشگاه مقاومت مصالح
Elastic Torsion

Elastic Torsion

STRENGTH OF MATERIAL LABORATORY

دستگاه پیچش الاستیک- آزمایشگاه مقاومت مصالح
Plastic Torsion

Plastic Torsion

STRENGTH OF MATERIAL LABORATORY

دستگاه پیچش پلاستیک - آزمایشگاه مقاومت مصالح
Charpy Impact

Charpy Impact

STRENGTH OF MATERIAL LABORATORY

دستگاه ضربه شارپی - آزمایشگاه مقاومت مصالح
Creep Test

Creep Test

STRENGTH OF MATERIAL LABORATORY

دستگاه تست خزش - آزمایشگاه مقاومت مصالح
Unsymmetrical Bending

Unsymmetrical Bending

STRENGTH OF MATERIAL LABORATORY

دستگاه خمش نامتقارن- آزمایشگاه مقاومت مصالح
Plastic Bending

Plastic Bending

STRENGTH OF MATERIAL LABORATORY

دستگاه خمش پلاستیک - آزمایشگاه مقاومت مصالح
Parabolic Arch

Parabolic Arch

STRENGTH OF MATERIAL LABORATORY

دستگاه پل قوسی - آزمایشگاه مقاومت مصالح

کلیه ی مطالب برای شرکت پژواک پژوه صنعت محفوظ می باشد.

تماس و پشتیبانی

  • آدرس : شهرک صنعتی شمس آباد | بلوار دشتستان | گل افشان ۴  | پلاک ۱۳
  • ایمیل : pps_eng@yahoo.com
  • تلفن : 56236055-021
  • همراه: 09126218213

 

 

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree