اتاقک شبیه ساز سیستمهای تهویه مطبوع وتاسیسات

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با نحوه کنترل پارامترهای دما و رطوبت در یک اتاقک مدل
 • بررسی راههای مختلف کنترل پارامترهای مذکور و بررسی مزایا و معایب در هر کدام
 • بررسی پارامتر توزیع دما و رطوبت در 5 نقطه از اتاق با استفاده از 5 سنسور دما و رطوبت قابل جابجایی در اتاق
 • آشنایی با نحوه کنترل اجزای اتاق از قبیل کولر گازی و آبی و هیتر و شوفاژ با استفاده از نرم افزار Labview
 • امکان اندازه گیری فشار بارومتریک در اتاقک
 • بررسی اثر تغییر سرعت دمش در کولر های آبی و گازی بر دمای رطوبت اتاقک
 • آشنایی با اصول سیستم های تهویه مطبوع

اجزاء دستگاه:

 • اتاقک با ابعاد 300*300*220 سانتیمتر بصورت عایق از محیط پیرامون و دیواره داخلی و خارجی مقاوم در برابر رطوبت و حرارت
 • یک عدد کولر گازی با قابلیت کنترل
 • یک عدد کولر آبی با قابلیت کنترل
 • سیستم رطوبت گیر
 • یک عدد رادیاتور با دبی سیال متغیر و گیج دما در مسیر خروجی
 • سیستم گرمایشی توسط هوای گرم با هیتر توان متغیر و موتور دور متغیر
 • سنسور دما ورطوبت در 5 نقطه اتاق با قابلیت جابجایی
 • مشاهده مقادیر همه سنسور ها و تنظیم توان سیستم های گرمایشی و سرمایشی توسط نرم افزار مانیتورینگ Labview با قابلیت تغییر دستی عملگرها و رسم گرافها