مبدل حرارتی پوسته و لوله

اهداف آموزشی :

 • بررسی اثر جریان همسو و ناهمسو بر مقدار حرارت منتقل شده و رفتار مبدل پوسته و لوله
 • بررسی اثر تغییرات درجه حرارت آب گرم
 • بررسی اثر تغییرات میزان دبی جریان

اجزاء دستگاه :

 • مبدل حرارتی پوسته و لوله از جنس استیل
 • دو روتامتر جهت مشاهده دبی آب سرد و گرم
 • پمپ سیرکولاسیون
 • مخزن آبگرم از جنس استیل ضد زنگ
 • چهار عدد شیر جهت کنترل جریان آب سرد و گرم
 • نمایشگر های درجه حرارت ورودیها و خروجیهای مبدل حرارتی و مخزن آبگرم
 • مدارهای لوله کشی با قابلیت ایجاد جریان همسو و ناهمسو در مبدل
 • فریم از جنس آلومینیوم