میعان فیلمی و قطره ای

اهداف آموزشی:

 • بررسی اثر فشار و دما در شکل گیری میعان
 • مشاهده انواع میعان ها ومقایسه اثر هر کدام برنحوه ی عملکرد مبدل ها
 • مشاهده میعان فیلمی و محاسبه ضریب حرارت کلی در خنک کننده
 • مشاهده میعان قطره ای و محاسبه ضریب حرارت کلی در خنک کننده

اجزاء دستگاه:

 • محفظه ای شیشه ای ذخیره آب از جنس پیرکس با فلنج هایی از جنس استیل ضد زنگ
 • هیتر  3 kWبا توان متغیر
 • دو کندانسور مسی یکی با روکش طلا و دیگری سندبلاست شده
 • چهار عدد نمایش دهنده  دمای دیجیتال
 • دو روتامتر جهت کنترل دبی آب ورودی به کندانسورها
 • کنترل کننده توان هیتر
 • گیج فشار
 • سوئیچ فشار
 • شیر اطمینان
 • فریم از جنس آلومینیوم