جوشش

اهداف آموزشی:

 • بررسی اثر فشار و دما در شکل گیری جوشش
 • مشاهده انواع جوشش
 • مشاهده غلیان در سیستمهای تحت فشار

اجزاء دستگاه:

 • روتامتر برای اندازه گیری دبی آب ورودی به کندانسور
 • ستون شیشه ای به همراه فلنج های مربوطه از جنس استیل
 • کویل حرارتی استیل
 • المان حرارتی با روکش مس
 • گیج فشار
 • پرشر سوئیچ
 • شیر اطمینان قابل تنظیم
 • سیستم تنظیم دما
 • نمایشگر دما دیجیتالی دما در 4 نقطه
 • تابلو برق
 • فریم از جنس آلومینیم