خشک کن سینی دار

اهداف آموزشی:

  • بررسی تاثیر دمای هوا بر بازده فرآیند خشک شدن
  • ارزیابی فرآیند خشک شدن با استفاده از موازنه جرم

اجزاء دستگاه :

  • المان حرارتی مخزن خشک کن با توان قابل تنظیم
  • سنسور دمای دیجیتالی
  • سنسور رطوبت سنج
  • کانال فلزی با رنگ الکترو استاتیک
  • درب شیشه ای مقاوم
  • سنسور دقیق اندازه گیری وزن به همراه نمایشگر
  • سیستم محافظ هیتر در زمان خاموش بودن فن
  • فریم ازجنس آلومینیوم