استخراج مایع - مایع

اهداف آموزشی :

 • آشنایی با روش جداسازی مخلوط مایع دوجزیی بوسیله استخراج از طریق حلال
 • بررسی تاثیر شدت جریان حلال و خوراک بر فرآیند جداسازی
 • بازیابی حلال بوسیله برج تقطیر

اجزاء دستگاه :

 • ستون استخراج شیشه ای آکنده
 • برج تقطیر آکنده با توان هیتر قابل تنظیم
 • ماژول کنترل دمای بویلر
 • شیر نمونه گیری برای تعیین دبی پمپ ها
 • دوزینگ پمپ برای حلال و خوراک
 • پمپ آّب
 • لوله، اتصالات وشیرها و مخازن از جنس استیل
 • فریم ازجنس آلومینیوم