خشک کن دوار

اهداف آموزشی:

 • محاسبه موازنه جرم
 • بررسی تأثیر سرعت دوران بر راندمان خشک کن
 • بررسی تأثیر دمای ورودی بر راندمان خشک کن
 • بررسی تأثیر میزان رطوبت ورودی بر راندمان خشک کن
 • بررسی تاثیر زاویه کانال خشک کن با افق بر راندمان خشک کن

اجزاء دستگاه :

 • محفظه اصلی خشک کن از جنس استیل
 • سیستم تأمین خوراک
 • هیتر
 • سیستم تأمین هوای ورودی
 • سیستم کنترل دمای هوا با الگوریتم PID
 • موتور گیربکس دار
 • شیشه در انتهای محفظه برای دیدن فرآیند
 • سیکلون استیل
 • سازه با قابلیت تغییر زاویه
 • بدنه آهنی با رنگ الکترواستاتیک