خشک کن پاششی

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با اصول اولیه خشک کن پاششی
 • بررسی تأثیر دمای ورودی بر پروسه خشک کردن
 • بدست آوردن بازده خشک کن

 اجزاء دستگاه :

 • محفظه اصلی خشک کن از جنس استیل
 • پمپ خوراک
 • هیتر
 • سیستم تأمین هوای ورودی
 • سیستم کنترل دمای هوا با الگوریتم PID
 • اتمایزر
 • سنسور دما برای هوای گرم ورودی
 • سیکلون استیل
 • فریم از جنس آلومینیوم