تبخیرکننده دو مرحله ای

اهداف آموزشی:

  • انجام آزمایش تبخیر تک مرحله ای
  • انجام آزمایش تبخیر دو مرحله ای در حالت Forward

اجزاء دستگاه :

  • دو مخزن شیشه ای به عنوان مخزن تبخیرکننده
  • قابلیت اندازه گیری دما برای بخار ورودی و هر دو مرحله
  • لوله و اتصالات از جنس استیل
  • دو عدد کویل قابل مشاهده منظم در داخل تبخیرکننده ها
  • دو گیج فشار جهت اندازه گیری فشار بخار ورودی و فشار مخزن
  • هدایت سنج قلمی جهت اندازه گیری هدایت محصول در هر مرحله
  • حمام آب (کندانسور کلی) برای سرد کردن محصولات و جریان های بخار
  • فریم از جنس آلومینیم