تبخیرکننده با فیلم صعودی

اهداف آموزشی:

 • تبخیر فیلمی با حالت ناپیوسته
 • تبخیر فیلمی با حالت پیوسته

اجزاء دستگاه:

 • ستون پوسته و لوله
 • پمپ شست و شو
 • مخزن استیل نگهداری خوراک
 • پمپ خلاء (به عنوان نیروی محرکه ورود سیال به داخل ستون)
 • مخازن محصول از جنس شیشه
 • کویل سرد کننده بخار خروجی از جنس استیل
 • گیج های نمایش دهنده فشار
 • نازل شستشوی مخازن شیشه ای
 • نمایش دهنده 6 کاناله دما و 6 عدد سنسور ترموکوپل
 • سیکلون و کندانسور استیل
 • فریم از جنس آلومینیم