بستر ثابت و سیال

 

توضیحات

دستگاه بسترهای ثابت و سیال، به بررسی خواص هیدرودینامیکی و مکانیکی این بسترها می‌پردازد.

در یک بستر سیال، با عبور سیال از میان مواد جامد گرانولی، سیستم به صورت سوسپانسیون در آمده و در نتیجه مواد جامد حالت سیالی پیدا کرده و از این رو، بر کمیت‌های هیدرودینامیکی و مکانیکی سیستم تاثیر می­گذارد. بسترهای سیال در صنعت موارد استفاده زیادی دارند. دستگاه مورد نظر از دو سیلندر شفاف با سطح مقطع  cm219.6A1= تشکیل شده است. برای به وجود آمدن بستر سیال، هوای فشرده یا آب از پایین ستون در یک توده مواد جامد کروی از دانه­های گلس بید به ارتفاع بستر cm 6 تزریق می­شود.

 

اهداف آموزشی :

  • مشاهده تفاوت افت فشار برای بستر ثابت و سیال
  • تخمین زمان تغییر حالت بستر
  • رسم گراف افت فشار بر حسب دبی سیال

اجزای اصلی دستگاه :

  • دو ستون شفاف برای مشاهده بهتر فرآیند
  • دو مانومتر برای دیدن افت فشار
  • دو روتامتر برای سیال آب و هوا
  • فریم از جنس پروفیلهای آلومینیم