برج خنک کن

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با اجزای اصلی برج های خنک کن
 • اندازه گیری رطوبت و دما در دبی های مختلف جریان آب گرم
 • قابلیت تغییر توان هیتر
 • اندازه گیری افت فشار
 • تغییر دبی هوای ورودی و بررسی تأثیر آن بر دما و رطوبت

اجزاء دستگاه:

 • ستون شفاف و پر شده برای دیدن جریان آب بر روی پرکن
 • مانومتر مورب
 • رطوبت سنج
 • دمنده هوا با دریچه قابل تنظیم
 • نمایش دهنده دما
 • ترموکوپل
 • مخزن آب استیل و هیتر نصب شده داخل مخزن
 • فریم از جنس آلومینیم سبک