برج خنک کن

توضیحات

دستگاه برج خنک‌کننده، به تبیین مؤلفه‌ها و مفاهیم اصلی برج‌های خنک‌کننده‌ي تر، با گردش اجباری می‌پردازد. در برج‌های خنک‌کننده تر، آبی که باید خنک شود، بر روی دسته صفحات تر اسپری می‌شود. آب و هوا به صورت جریان متقاطع در تماس مستقیم با یک‌دیگر قرار می‌گیرند. آب از طریق انتقال حرارت جابه‌جایی خنک می‌شود. بخشی از آب نیز تبخیر شده و گرمای تبخیر سبب خنک‌سازی بیشتر آب می‌شود.

آب در مخزن گرم شده و توسط پمپ به اتمایزر منتقل می‌شود. اتمایزر آبی که باید خنک شود را روی دسته صفحات اسپری می‌کند. قطرات آب از روی صفحات به سمت پایین حرکت می‌کنند، در حالی که جهت حرکت جریان هوا به سمت بالاست. گرما مستقیماً از طریق جابه‌جایی و تبخیر به هوا منتقل می‌شود.

حجم آب تبخیرشده ثبت می‌شود. جریان هوا توسط فن بوجود آمده و به کمک ولوم مربوطه روی تابلو قابل تنظیم می‌باشد. محفظه‌ی ستون تماماً شفاف بوده و امکان مشاهده مستقیم حرکت قطرات و صفحات ترشده مهیاست. تمامی پارامترهای مهم فرآیند (دبی حجمی هوا، دماهای هوا و آب، رطوبت نسبی هوا، دبی آب) اندازه‌گیری می‌شوند.

اهداف آموزشی:

  • مفاهیم ترمودینامیکی برج‌های خنک‌کننده
  • تغییر حالات هوا در منحنی رطوبت‌سنجی
  • تعیین ظرفیت سرمایش برج
  • موازنه‌های انرژی در برج خنک‌کننده

اجزای اصلی دستگاه:

  • نازل به عنوان اتمایزر آب
  • ستون دارای دسته صفحات، به عنوان پرکن‌های ستون
  • محفظه هوا
  • فن دمنده هوا
  • مخزن آب دارای هیتر
  • سنسورهای دما و رطوبت