برج تقطير آکنده

اهداف آموزشی:

 • مشاهده عملکرد ستون درحالت پیوسته، ناپیوسته و وکیوم با مقادیر متفاوت از محصول برگشتی
 • بررسی تأثیر پیش گرمایش خوراک بر بازده برج
 • تعیین پروفایل چگالش
 • اندازه گیری افت فشار در طول ستون

اجزاء دستگاه :

 • بویلر از جنس استیل
 • هیتر 2 kW
 • ستون از جنس شیشه برای مشاهده بهتر فرآیند
 • کندانسور از جنس استیل
 • لوله و اتصالات از جنس استیل
 • پیش گرم کن خوراک از جنس استیل
 • مانومتر جهت نمایش اختلاف فشار پایین و بالای ستون
 • مخزن محصول پایین و بالای برج از جنس شیشه
 • جداکننده فاز از جنس شیشه
 • سنسورهای دما
 • مکانیزم تولید وکیوم در برج با گیج خلاء
 • شیرهای سلونوئید جهت تنظیم درصد رفلاکس
 • ماژول تنظیم دقیق رفلاکس از صفر تا صد در صد
 • فریم از جنس آلومینیوم سبک