مخزن ژاکت دار با همزن و کویل

اهداف آموزشی:

 • بررسی رفتار و عملکرد در طول فعالیت مبدل ژاکت دار
 • رسم منحنی های دما برای: گرم شدن/سرد شدن با کویل/ژاکت
 • محاسبه ضریب انتقال حرارت متوسط
 • بررسی تاثیر همزن
 • مقایسه با دیگر انواع همزن

اجزاء دستگاه:

 • همزن و موتور همزن
 • تانک ژاکت دار با کویل
 • اتصالات ماشین همزن
 • اتصالات سنسور دما
 • ورودی و خروجی آب تانک
 • اتصالات آب برای کویل
 • اتصالات آب برای مخزن ژاکت دار
 • سنسور دما