مبدل حرارتی آب و هوا

اهداف آموزشی:

 • اندازه گیری نرخ انتقال حرارت آب و هوا
 • اندازه گیری بازده یا میزان از دست دادن حرارت
 • رسم منحنی مشخصه پمپ
 • اندازه گیری دما و دبی
 • محاسبه و نوشتن موازنه های انرژی

اجزاء دستگاه:

 • پمپ
 • فن
 • دبی سنج
 • مبدل حرارتی آب و هوا
 • مخزن آب
 • هیتر
 • سنسور فشار
 • تابلو فرمان
 • نمایشگرهای دیجیتال