دستگاه کنترل دمای هوا

اهداف آموزشی :

  • بررسی کنترل دمای هوا با کنترلر های P، PI، PID
  • آموزش مدلسازی سیستمهای مختلف باروشهای متداول

 

اجزاء دستگاه:

  • عملگر کنترلی جهت تنظیم توان هیتر
  • PLC Unit برای اتصال دستگاه به كامپیوتر
  • نرم افزار "Labview" با قابلیت رسم همزمان گراف دما و کنترلر
  • کانال استیل
  • فن قابل تنظیم
  • هیتر
  • سنسور دقیق دمای صنعتی
  • بدنه دستگاه از پروفیل آلومینیومی