اکسیداسیون پیشرفته

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با اکسیداسیون هیدروژن پراکسید و نور UV
 • ضبط منحنی های تخریب برای به دست آوردن سینتیک واکنش
 • اثر مقدار هیدروژن پراکسید بر فرآیند

اجزاء دستگاه:

 • پمپ
 • تانک
 • سنسور دما
 • لامپ UV با لوله های محافظ
 • رآکتور فیلم نزولی (لوله ای)
 • دبی سنج
 • تابلو سوییچ ها
 • نمایشگر دیجیتالی دما