واحد کمکی برای رآکتورهای شیمیایی

اهداف آموزشی:

(در کنار یکی از انواع رآکتورها)

 • بررسی میزان درصد تبدیل مواد بر حسب:
 • نوع رآکتور
 • زمان ماند در رآکتور
 • دما
 • بررسی مبانی واکنش های صابونی شدن

اجزاء دستگاه:

 • مخازن برای واکنش دهنده ها
 • پمپ برای هرکدام از واکنشگرها
 • اتصالات برای آب گرم
 • سنسور ترکیبی (هدایت و دما)
 • تابلو فرمان
 • تانک آب گرمکن
 • سنسور دما (برای آب گرم کن)
 • هیتر
 • تانک محصول