رآکتور هم زده پیوسته

اهداف آموزشی:

 • بررسی مبانی واکنش  صابونی شدن
 • عملیات ناپیوسته
 • بررسی افزایش ضریب تبدیل با گذشت زمان
 • بررسی وابستگی ضریب تبدیل به دما
 • عملیات پیوسته
 • بررسی وابستگی ضریب تبدیل به زمان ماند
 • بررسی وابستگی ضریب تبدیل به دما

اجزاء دستگاه:

 • همزن
 • سنسورهای دما و هدایت الکتریکی
 • لوله کویل برای آب گرم
 • اتصالات برای مجرای واکنشگرها
 • اتصالات برای مجرای آب گرم
 • خروجی برای تخلیه دستگاه
 • لوله سرریز برای محصول با قابلیت تنظیم ارتفاع