دور بحرانی

توضیحات

این دستگاه برای مشاهده‌ی حالات تشدید و مافوق بحرانی یا زیر بحرانی یک شفت دوار، به کار می‌رود. در هنگامی که فرکانس طبیعی یک سیستم چرخان برابر فرکانس تحریک شود، تشدید اتفاق می‌افتد. انجام عملیات در سرعت بحرانی می‌تواند منجر به تخریب یا آسیب رسیدن به اجزای سیستم در ماشین‌های‌ سرعت-بالا شود. بنابراین ملاک طراحی همواره زیر یا بالای این سرعت است.

به وسیله یک موتور الکتریکی با سرعت متغیر شفت حول محور خود به چرخش درمی‌آید. وزنه های تعبیه شده  برای این دستگاه قابلیت جابجایی روی شفت را داشته تا سرعت های بحرانی مختلفی را بتوان تولید کرد.  شفت برروی دو بلبرینگ نصب شده و از طریق یک کوپلینگ انعطاف‌پذیر به موتور متصل می‌شود. سرعت چرخش قابل تنظیم بوده و بر روی نمایشگر مربوطه قابل مشاهده است. موقعیت و فاصله‌ی وزنه‌ها توسط خطکش تعبیه شده به موازات محور شفت قابل اندازه‌گیری است. به منظور افزایش ایمنی از یک پوشش محافظ شفاف در این دستگاه استفاده شده است.

اهداف آموزشی:

 • بررسی سرعت بحرانی شفت دوار
 • مشاهده مودهای طبیعی شفت دوار با توزیع یکنواخت جرم در حالات:
  فاصله‌های مختلف بلبرینگ‌ها
  قطرهای مختلف شفت
  طول‌های مختلف شفت
 • بررسی نوسان های خمشی و پدیده تشدید بر روی یک شفت بارگذاری شده در سرعت های مختلف

اجزای اصلی دستگاه:

 • موتور الکتریکی
 • شفت روتور
 • وزنه‌های دیسکی
 • پوشش محافظ
 • سنسور اندازه گیری دور
 • یاتاقان های خود تنظیم