چرخ دنده ساده

توضیحات

از چرخ‌دنده‌ها برای تغییر گشتاور و سرعت و همچنین برای تغییر جهت دوران استفاده می‌شود. چرخدنده ساده، ساده‌ترین و پرکاربردترین نوع چرخ‌دنده است. هر چرخ‌دنده شامل دیسکی است که دندانه‌های آن به صورت شعاعی قرار گرفته‌اند و محور هر دو دنده می‌بایست موازی هم باشد.

دستگاه چرخ‌دنده‌های ساده به منظور بررسی رفتار دینامیکی چرخ‌دنده‌های یک، دو و سه مرحله‌ای طراحی شده است. دستگاه شامل چهار شفت موازی و سه چرخ‌دنده است. با استفاده از پین‌های تعبیه شده، امکان درگیر شدن و یا خارج شدن هرکدام از طبقات از سیستم کلی چرخ دنده فراهم شده است. به منظور افزایش اینرسی چرخش امکان اتصال چرخ طیار به هر یک از شفت‌ها در نظر گرفته شده است. چرخ‌دنده به وسیله‌ی سیستم کابل و قرقره و مجموعه وزنه‌های قابل تغییر، شتاب‌دار می‌شود. سنسورهای سرعت تعبیه شده اندازه‌گیری سرعت‌های دورانی را فراهم می‌آورد. پوشش محافظ شفاف دستگاه، از تماس با قطعات چرخان جلوگیری می‌کند.

اهداف آموزشی:

  • آشنایی با اصول کارکرد جعبه دنده ساده
  • مشاهده تاثیر نسبت دنده بر دور و گشتاور خروجی
  • تعیین شتاب زاویه ای و ممان اینرسی چرخ دنده‌ها
  • محاسبه بازده سیستم

اجزای اصلی دستگاه:

  • مجموعه وزنه‌ها
  • سنسور سرعت
  • کابل و قرقره
  • چرخ طیار
  • میل‌لنگ دستی
  • پوشش محافظ