چرخ دنده خورشیدی

توضیحات

چرخ دنده‎‌ها یکی از زیرمجموعه های انتقال قدرت می باشند که وظیفه آنها متناسب کردن توان ورودی با توان خروجی می باشد. چرخ‌دنده‌های خورشیدی یا سیاره‌ای نوع خاصی از سیستم‌های چرخ‌دنده هستند که شامل سه جزء، چرخدنده خورشیدی، سیاره‌ای و رینگی می‌باشند که چرخ‌دنده‌ی سیاره به دور یک چرخ‌دنده خورشیدی واقع در مرکز به وسیله یک بازو می‌گردند. این دستگاه امکان بررسی و تحقیق رفتار دینامیکی این مجموعه از چرخ‌دنده‌ها را فراهم می‌آورد.

در این دستگاه به وسیله وزنه و کفه‌های بارگذاری، توان ورودی و خروجی تنظیم می‌شود. با انتخاب وزنه مناسب، به چرخدنده ورودی، گشتاور ثابت اعمال می‌شود. سپس به وسیله چرخدنده خورشیدی با تعیین ثابت بودن یکی از سه جزء نسبت دنده دلخواه تعیین می‌شود و در ادامه خروجی چرخدنده خورشیدی وارد چرخدنده نهایی می‌شود.  

اهداف آموزشی:

  • تعیین ممان اینرسی
  • محاسبه بازده چرخ دنده
  • بررسی تاثیر نسبت انتقال به دور و گشتاور ورودی و خروجی
  • آشنایی با اصول کارکرد چرخدنده‌های خورشیدی  

اجزای اصلی دستگاه:

  • مجموعه وزنه‌ها
  • چرخ‌دنده‌های سیاره‌ای و ساده
  • میل‌لنگ دستی
  • پوشش محافظ