تعادل اجرام رفت و برگشتی

توضیحات

موتورهای رفت و برگشتی شامل پیستونی است که درون یک سیلندر دارای حرکت رفت و برگشتی بوده و توسط میله‌ی رابط به شفت میل‌لنگ متصل می‌باشد. موتورهای رفت و برگشتی نیروهای جرمی تولید می‌کنند. نیروهای جرمی تولید شده باعث ایجاد ارتعاش می‌شوند که برای جلوگیری از تولید آنها با اضافه کردن جرم‌هایی این نیروهای اضافی را بالانس می‌کنند.

دستگاه تعادل اجرام رفت و برگشتی امکان تحقیق و بررسی جرم‌های آزاد و گشتاورهای یک موتور رفت و برگشتی، با یک یا چند سیلندر، را فراهم می‌آورد. در این دستگاه یک موتور چهار سیلندر مدل شده است. موتور مدل‌شده دارای یک شفت میل‌لنگ، میله‌های رابط، بلبرینگ‌ها و پیستون‌ها می‌باشد. 

اهداف آموزشی:

  • آشنایی با ساختار موتورهای رفت و برگشتی
  • بررسی تعادل جرم‌ها در سیستم‌های رفت و برگشتی
  • نیروها و گشتاورهای اولیه و ثانویه در پیکربندی موتورهای رایج – یک، دو و چهار سیلندری
  • اثر افزودن جرم اضافی به یک یا چند پیستون در بالانس کردن آن
  • مقایسه نیروها و گشتاور‌های محاسباتی با نتایج واقعی

اجزای اصلی دستگاه:

  • مجموعه پیستون و سیلندرها
  • شفت میل‌لنگ
  • پولی
  • سنسورهای سرعت و نیرو