دستگاه کنترل یونیورسال صنعتی

اهداف آموزشی:

 • کنترل فشار هوا با کنترلرهای  P، PI، PID
 • کنترل سطح آب  با کنترلرهای  P، PI، PID
 • کنترل دمای آب با کنترلرهای  P، PI، PID
 • کنترل دبی آب با کنترلرهای  P، PI، PID
 • کالیبراسیون سنسور دبی
 • کالیبراسیون سنسور سطح
 • بدست آوردن معادله مشخصه شیر کنترل
 • بدست آوردن معادله مشخصه پمپ دور متغیر
 • آموزش مدلسازی سیستمهای مختلف با روشهای متداول
 • آشنایی با اصول کار کنترلرهای صنعتی
 • قابلیت اتصال به نرم افزارمانیتورینگ صنعتی

 اجزاء دستگاه:

 • شیر کنترل صنعتی
 • PLC Unit, HMI
 • سنسور فشار صنعتی برای اندازه گیری سطح
 • مخزن سطح
 • مخزن فشار از جنس استیل ضد زنگ
 • سنسور فشار صنعتی برای اندازه گیری فشار
 • هیتر
 • مبدل حرارتی استیل
 • روتامتر برای کنترل دبی آب سرد
 • سنسور جریان صنعتی
 • مخزن آب از جنس استیل ضد زنگ
 • شیر تخلیه مخزن آب
 • سنسور دقیق دمای صنعتی
 • بدنه دستگاه از پروفیل آلومینیومی