تهویه مطبوع

اهداف آموزشی:

  • آشنایی با سیستم های تهویه مطبوع و اجزاء آن
  • کنترل پارامترهای دما، رطوبت و میزان گردش هوا
  • کنترل چگونگی گردش هوا در اتاقک

 

تجهیزات:

  • مبدل حرارتی
  • مرطوب کننده هوا
  • گرم کن
  • کولر
  • سنسور های اندازه گیری دما و رطوبت