پمپ حرارتی

اهداف آموزشی:

 • طراحی و انجام عملیات پمپ حرارتی هوا – آب
 • محاسبه موازنه انرژی
 • محاسبه پارامترهای مهم:
 • نسبت فشار کمپرسور
 • ضریب عملکرد ایده آل
 • بررسی میزان وابستگی ضریب عملکرد ایده آل به تفاوت دمای آب و هوا
 • رفتار عملکردی تحت فشار

تجهیزات:

 • کمپرسور
 • تبخیر کننده با فن
 • شیر انبساط
 • مبدل حرارتی
 • سنسور و سوئیچ فشار
 • دبی سنج
 • پمپ
 • تانک آب داغ