آزمایشگاه کامل انرژی های تجدید پذیر

اهداف آموزشی:

 • آزمایشگاه آموزشی با ترکیب انرژی های نوین
 • تولید هیدروژن و پیل سوختی با استفاده از انرژی های باد و سلول های فتوولتائیک خورشیدی
 • سیستم های توان متداول (بانک باتری و برق شبکه 230 ولت)

تجهیزات:

 • این آزمایشگاه در یک قفسه ریلی یکپارچه شده است (جز پنل های خورشیدی و توربین بادی)
 • پنل های خورشیدی (فتوولتائیک)
 • تولید کننده (توربین) باد
 • ماژول توان پیل سوختی (خنک شونده با باد)
 • بانک باتری
 • مخزن فلزی
 • مخزن هیدروژن
 • مدیریت مرکزی انرژی
 • کنترل کننده ماژول با نمایشگر و نرم افزار آموزشی
 • سنسورهای باد و تشعشع خورشیدی
 • ظرفیت الکترونیکی 1.5 کیلووات