دستگاه بررسی انرژی حرارتی خورشیدی

اهداف آموزشی:

  • تجربه واقعی و عملیاتی نصب و راه اندازی پنل های خورشیدی
  • کار با لوله و اتصالات
  • تست دستگاه نهایی شده در فضای باز ، راه اندازی و مشاهده چگونگی عملکرد کالکتور
  • برنامه ریزی کنترل کننده دیفرانسیلی
  • آشنایی با عملکرد هر دو سیستم حلقه بسته و تخلیه انرژی خورشیدی

تجهیزات:

  • سقف دستگاه از جنس سقف های واقعی جهت تجربه عملیاتی
  • لوله و اتصالات مورد نیاز
  • پنل های خورشیدی
  • پمپ
  • مبدل حرارتی