مجموعه مکاترونیک پایلوت هفت ایستگاه کاری

1. واحد برداشت خوراک و قرار دادن در خط تولید

قابل استفاده به صورت تکی و همچنین ترکیب با دیگر واحدهای مکاترونیک

اهداف آموزشی:

 • آموزش مواجه با مسئله، حل مسئله، برنامه ریزی، ترتیب گذاری و عملکرد ربات های پنوماتیک، سیستم های خوراک دهی، قطعات خوراک دهی الکترونیکی، نگه دارنده های تحت خلاء، سنسورهای اثر هال و سنسورهای مغناطیسی

تجهیزات:

 • ایستگاه اپراتور
 • ماژول برقی خوراک دهی
 • عملگر برداشتن و قرار دادن پنوماتیک
 • ماژول انبارداری قطعات کامل شده
 • ست های قطعات
 • ماژول توزیع پنوماتیک و الکتریک
 • شیر اتصال الکترو پنوماتیک
 • ماژول رابط دیجیتالی ورودی/خروجی

 

2. واحد مرتب کردن و دسته بندی

قابل استفاده به صورت تکی و همچنین ترکیب با دیگر واحدهای مکاترونیک

اهداف آموزشی:

 • آموزش مواجه با مسئله، حل مسئله، برنامه ریزی، ترتیب گذاری و عملیات دسته بندی، صف بندی کردن، تسمه نقاله های تخت، سنسورهای فتوالکتریک و سنسورهای رسانایی
 • انجام عملیات دسته بندی بر اساس نوع ماده در خط تولید صنعتی شیر کنترل

تجهیزات:

 • ایستگاه اپراتور
 • ماژول تسمه نقاله
 • ماژول مرتب کردن قطعات
 • ماژول بافر
 • ماژول سنسور موقعیت
 • ماژول توزیع پنوماتیک و الکتریک
 • شیر اتصال الکترو پنوماتیک
 • ماژول رابط دیجیتالی ورودی/خروجی

 

3. واحد اندازه گیری

قابل استفاده به صورت تکی و همچنین ترکیب با دیگر واحدهای مکاترونیک

اهداف آموزشی:

 • آموزش مواجه با مسئله، حل مسئله، برنامه ریزی،ترتیب گذاری و عملیات پیمایش رفتن/نرفتن، تنظیم آنالوگ سنسور، محور عرضی الکتریک غیر سروو، درایو تسمه همزمان،درایوهای بال اسکرو جهت رد کردن یا انتقال قطعه
 • انجام آزمایشات کنترل کیفی مختلف در فرایند

تجهیزات:

 • ایستگاه اپراتور
 • ماژول اندازه گیری فراصوتی
 • ماژول نزدیکی سنج پیمایش
 • ماژول انتقال قطعه
 • ماژول استرداد قطعه
 • ماژول انبار کردن قطعات نهایی شده
 • مجموعه قطعات
 • ماژول توزیع پنوماتیک و الکتریک
 • شیر اتصال الکترو پنوماتیک
 • ماژول رابط دیجیتالی ورودی/خروجی

 

4. واحد مونتاژ با روبات سروو

قابل استفاده به صورت تکی و همچنین ترکیب با دیگر واحدهای مکاترونیک

اهداف آموزشی:

 • آموزش مواجه با مسئله، حل مسئله، برنامه ریزی، ترتیب گذاری و عملیات روبات های سروو، خوراک دهنده های جاذبه ای، مونتاژ به وسیله برداشتن و قرار دادن، خوراک دهنده پنوماتیک چرخ دنده ای و وارد کردن قطعه

تجهیزات:

 • دو ایستگاه کاری قابل حرکت
 • ایستگاه اپراتور
 • روبات سروو با ابزار آموزشی
 • ماژول جاگذاری قرقره ای
 • ماژول خوراک دهی چرخ دنده ای
 • ماژول خوراک دهی فنر و دستگیره
 • ماژول چرخ دنده و دستگیره
 • ماژول لرزنده مونتاژ
 • ماژول ارائه قطعات
 • ماژول انبار کردن قطعات نهایی شده
 • مجموعه قطعات
 • ماژول توزیع پنوماتیک و الکتریک
 • شیر اتصال الکترو پنوماتیک
 • ماژول رابط دیجیتالی ورودی/خروجی

 

5. واحد آزمایش

قابل استفاده به صورت تکی و همچنین ترکیب با دیگر واحدهای مکاترونیک

اهداف آموزشی:

 • افزایش مهارت های تست محصول مورد استفاده در فرایندهای اتوماسیون شده از طریق مطالعه مباحثی همچون عملیات واحد، ترتیب گذاری ماژول ها و ترتیب گذاری ایستگاه ها و مبدل های فشار الکترونیکی برنامه پذیر
 • آموزش چگونگی تست شدن محصولات در یک خط اتوماتیک وچگونگی افزایش ابعاد این خط به یک خط بزرگ صنعتی
 • مشاهده و بررسی چگونگی به کار گیری وسایل هیدرولیکی در یک خط اتوماتیک
 • طراحی برنامه های PLC کنترل کننده برنامه های برداشتن و قرار دادن و ماژول گیره هیدرولیک
 • کار کردن با سیستم تست الکترو هیدرولیک

تجهیزات:

 • ایستگاه کاربر
 • ماژول پرس هیدرولیک با سیلندر هیدرولیک افقی
 • شیر الکترو هیدرولیک
 • ماژول گیره قطعه
 • واحد مولد توان هیدرولیک

 

6. واحد عملیات و ماشین کاری

7. واحد موجودی انبار

 

دستگاه کلی