کنترل پاندول معکوس

اهداف آموزشی:

  • انجام چندین آزمایش عملی و آموزشی در مبحث تئوری کنترل
  • روش های طراحی کنترلر
  • مطالعه و بررسی کنترل PID

تجهیزات:

  • موتور DC
  • پتانسیومتر چرخشی
  • کنترل کننده هوشمند حرکت
  • کنترل کننده PID

 

توضیحات:

این دستگاه دارای یک سیستم ناپایدار و غیر خطی می باشد که همین مسئله آن را به دستگاهی ایده آل برای آموزش تئوری های کنترلی تبدیل کرده است. همچنین پاندول معکوس یک دستگاه تحقیقاتی برای محققین تئوری های مدرن کنترل می باشد.