دستگاه کنترل سطح

اهداف آموزشی :
 • بررسی سیستم کنترل سطح با کنترلرهای P، PI، PID
 • آموزش مدلسازی سیستمهای مختلف با روشهای متداول

اجزاء دستگاه:

 • شیر کنترل صنعتی
 • PLC UNIT برای اتصال دستگاه به كامپیوتر
 • نرم افزار Labview"" با قابلیت رسم همزمان گراف سطح و کنترلر
 • سنسور دقیق فشار صنعتی برای اندازه گیری سطح
 • مخزن پلكسی گلس مدرج شده با فلنج های استیل
 • لوله سرریز مخزن سطح
 • مخزن ذخیره آب از جنس استیل
 • پمپ صنعتی
 • شیر تخلیه آب مخزن
 • بدنه دستگاه از پروفیل آلومینیومی