دستگاه کنترل دما

اهداف آموزشی :

 • بررسی کنترل دما با کنترلر های P، PI، PID
 • آموزش مدلسازی سیستمهای مختلف باروشهای متداول

اجزاء دستگاه:

 • عملگر کنترلی جهت تنظیم توان هیتر
 • PLC Unit برای اتصال دستگاه به كامپیوتر
 • نرم افزار "Labview" با قابلیت رسم همزمان گراف دما و کنترلر
 • مبدل استیل
 • روتامتر برای کنترل دبی آب سرد
 • شیر کنترل دبی در زیر روتامتر
 • مخزن آب استیل
 • پمپ آب صنعتی
 • هیتر
 • شیر تخلیه آب مخزن
 • سنسور دقیق دمای صنعتی
 • بدنه دستگاه از پروفیل آلومینیومی