کانال جریان

توضیحات

به کمک فلوم‌های آزمایشگاهی، امکان بررسی و تحقیق بسیاری از مفاهیم اساسی و ضروری مهندسی هیدرولیک، مانند موج‌های مصنوعی، قوانین جریان در رودخانه‌ها به همراه سدبندی‌ها و ... فراهم می‌شود.

دستگاه حاضر، دارای چرخه‌ی بسته‌ای از جریان آب است. سطح مقطع قسمت آزمایش 86 در 300 میلیمتر بوده، و طول آن 5 متر است. جداره‌های جانبی کانال از شیشه ساخته شده و امکان مشاهده‌ی کامل پدیده‌ها را در آزمایش مهیا می‌سازد. تمامی اجزایی که در تماس با آب هستند از جنس‌های مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده‌اند. بخش ورودی جریان کانال به نحوی طراحی شده که آب با کمترین آشفتگی وارد شود. شیب کانال این دستگاه می‌تواند به دقت تنظیم شده تا امکان شبیه‌سازی جریان‌های روی سطوح شیب‌دار فراهم شود، و جریانی یکنواخت به وجود آید. تجهیزات جانبی متعددی همراه دستگاه فلوم آزمایشگاهی تهیه شده تا بررسی بسیاری از مفاهیم امکان‌پذیر شود.

اهداف آموزشی:

 • تخلیه‌ی یکنواخت و غیر یکنواخت
 • فرمول‌بندی جریان
 • گذار جریان (پرش هیدرولیکی)
 • اتلاف انرژی
 • جریان روی ساختارهای کنترلی: سدها (sharp-crested, broad-crested, ogee-crested)
 • مجرا‌های اندازه‌گیری جریان
 • اتلافات موضعی به واسطه مواضع
 • جریان گذرا: موج‌ها
 • انتقال ته‌نشینی

اجزای اصلی دستگاه:

 • مخزن آب
 • فلومتر
 • پمپ
 • پایه‌ی تنظیم شیب دستگاه
 • المان ورودی
 • کانال با جداره‌های شفاف
 • المان خروجی