دستگاه کنترل دبی

اهداف آموزشی :

 • بررسی کنترل دبی سیال با کنترلرهای P، PI، PID
 • کالیبراسیون سنسور دبی
 • بدست آوردن معادله مشخصه شیر کنترل
 • آموزش مدلسازی سیستمهای مختلف با روشهای متداول

اجزاء دستگاه:

 • شیر کنترل صنعتی
 • PLC Unit برای اتصال دستگاه به كامپیوتر
 • سنسور جریان صنعتی
 • پمپ صنعتی
 • نرم افزار "Labview" با قابلیت رسم همزمان گراف جریان و شیر كنترل
 • یك عدد روتامتر برای نمایش جریان آب
 • شیر جهت تغییر مقاومت سیستم و ساخت سیستمهای متنوع
 • مخزن ذخیره آب از جنس استیل ضد زنگ
 • شیر تخلیه آب مخزن
 • بدنه دستگاه از پروفیل آلومینیومی