تونل باد

توضیحات

تونل باد، یک سیستم آزمایشی کلاسیک برای آزمایش‌های جریان ایرودینامیک است. نمونه‌ی مورد بررسی درون تونل تثبیت شده، درحالی که جریان هوای محیط به حرکت واداشته می‌شود، و بنابراین جریان مطلوبی در اطراف نمونه ایجاد می‌شود.

این دستگاه، یک تونل باد باز می‌باشد، که به منظور بیان و اندازه‌گیری ویژگی‌های ایرودینامیک نمونه‌های مختلف، به کار می‌رود. بدین منظور، هوا از محیط اطراف به داخل دستگاه کشیده شده و شتاب‌دار می‌شود. سپس درون ناحیه تست، هوا در اطراف نمونه (به عنوان مثال یک ایرفویل) جریان می‌یابد. پس از آن این هوا در دیفیوزر شتاب خود را از دست داده و توسط دمنده، به محیط باز می‌گردد.

کانتور ورودی به همراه مستقیم‌کننده‌های جریان، که در انتهای کانتور ورودی تعبیه شده، توزیع سرعتی یکنواخت و کم تلاطم در ناحیه تست فراهم می‌آورد. توان فن قرار گرفته در قسمت انتهایی تونل قابل تغییر بوده و بدین وسیله می‌توان دبی هوا درون تونل را تنظیم نمود. به کمک سنسور تعبیه شده در محل قرارگیری نمونه می‌توان نیروی وارد بر نمونه اندازه‌گیری شده و روی نمایشگر مربوطه قابل مشاهده است. اندازه گیری فشار نیز  به وسیله‌ی مانومتر لوله‌ی شیب‌دار، برای این دستگاه در نظر گرفته شده است.

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با مفاهیم ایرودینامیک
 • تعیین ضرایب لیفت و درگ برای نمونه‌های مختلف
 • بررسی لرزش
 • بررسی اثر زاویه‌ی نمونه بر نیروهای وارده

اجزای اصلی دستگاه:

 • کانتور ورودی
 • مستقیم کننده جریان
 • نازل همگرا به منظور شتاب گرفتن هوا
 • ناحیه تست
 • نمایشگر و کنترل کننده‌ی توان فن
 • دیفیوزر
 • مانومتر لوله شیب‌دار
 • نمونه‌ها