توربین فرانسیس

توضیحات

توربین فرانسیس از دسته‌ی توربین‌های واکنشی است که انرژی فشاری آب را در توزیع کننده و در روتور، به انرژی سینتیکی تبدیل می‌کند. توربین‌های فرانسیس در هدهای متوسط آب و دبی‌های بالای جریان کار می‌کنند. توان توربین به وسیله‌ی تنظیم پره‌های هدایت‌کننده کنترل می‌شود. در عمل، توربین‌های فرانسیس در ایستگاه‌های نیروی رودخانه‌ها و در ایستگاه‌های ذخیره‌ی نیرو، به کار می‌رود.

این واحد آزمایشگاهی متشکل از روتور، توزیع‌کننده با پره‌های هدایت‌کننده قابل تنظیم، یک ترمز تسمه‌ای برای بارگذاری توربین و محفظه‌ای مارپیچی با صفحه‌ی جلویی شفاف، می‌باشد. این صفحه‌ی شفاف این امکان را فراهم می‌آورد که جریان آب، روتور و پره‌های هدایت‌کننده در حین عملیات قابل مشاهده باشند. زاویه‌ی حمله، و سطح مقطع جریان به کمک تنظیم پره‌های هدایت‌کننده، با سرعت و توان توربین سازگار می‌شوند.

فشار در ورودی توربین به کمک یک سنسور فشار ثبت می‌شود. یک سنسور نیرو و یک سنسور سرعت به ترمز تسمه‌ای متصل شده‌اند. بنابراین خروجی مکانیکی توربین قابل تعیین خواهد بود. سرعت و گشتاور بر روی نمایشگر دیجیتال دستگاه قابل مشاهده هستند. 

اهداف آموزشی:

  • تعیین خروجی مکانیکی
  • تعیین بازدهی
  • ثبت منحنی‌های مشخصه
  • بررسی اثر موقعیت پره‌ی هدایت‌کننده روی خروجی مکانیکی

اجزای اصلی دستگاه:

  • ترمز تسمه‌ای
  • سنسور فشار
  • چرخ دستی برای تنظیم ترمز
  • روتور
  • پره‌های هادی
  • اهرم برای تنظیم پره‌های هادی