تعادل اجسام شناور

توضیحات

اجسام شناور یک استثناء از اجسام غوطه‌ور هستند، که در آن‌ها تنها بخشی از جسم در سیال غوطه‌ور است و قسمت‌های دیگر خارج از سطح آزاد قرار گرفته‌اند. جسم شناور را در حالتی که قرار گرفته، پایدار گویند اگر پس از ایجاد تغییرات وضعیت کوچک در این جسم، دوباره حالت اولیه خود را باز یابد.

بدنه دستگاه تعادل اجسام شناور، از پلکسی­‌گلس شفاف به شکل مکعب ساخته شده است. یک وزنه 575 گرمی برای تغییر مکان مرکز جرم و یک وزنه 196 گرمی برای ایجاد زاویه نسبت به افق مورد استفاده قرار می­‌گیرند. تغییر ارتفاع وزنه 575 گرمی به کمک میله مدرج اندازه‌گیری می‌­شود. برای تعیین مقدار جابه‌­جایی افقی وزنه 196گرمی، یک خط­‌کش تعبیه شده است. پیچ تثبیت روی وزنه‌­ها از حرکت وزنه­‌ها جلوگیری می­‌کند. زاویه‌ی قرار گیری نیز به کمک زاویه‌سنج در نظر گرفته شده برای این شناور به راحتی قابل تعیین خواهد بود.

اهداف آموزشی:

  • آشنایی با مفاهیم و محاسبات مربوط به تعادل اجسام شناور
  • پایداری جسم شناور در موقعیت‌های مختلف مرکز جرم

اجزای اصلی دستگاه:

  • بدنه‌ی شفاف دستگاه از جنس پلکسی گلس
  • وزنه‌های افقی و عمودی
  • میله‌ی مدرج عمودی و خطکش افقی
  • زاویه‌سنج