دستگاه تانک های تداخلی

اهداف آموزشی:

  • بررسی رفتار سیستم تانکهای تداخلی با ورودی پله                                                                                       
  • بررسی رفتار سیستم در حالت همزن دار و بدون همزن
  • مجهز به سنسور اندازه گیری هدایت الکتریکی

اجزاء دستگاه:

  • سه مخزن تداخلی و سری از جنس شیشه
  • سه عدد همزن
  • یک عدد پمپ سانتریفیوژ
  • شیر سه راهی جهت تنظیم جریان ورودی
  • شیر فلکه ای تنظیم دبی
  • دو مخرن سیال از جنس استیل
  • سنسور اندازه‌گیری غلظت به همراه نرم افزار مانیتورینگ