تست خزش

توضیحات

هنگامی که ماده‌­ای مانند فولاد، در دمای محیط، دچار تغییر شکل شود، استحکام آن به دلیل کارسختی افزایش می­‌یابد. در صورتی که تنش ثابت بماند، این کارسختی به‌­طور موثری از تغییر شکل بیشتر جلوگیری می‌­کند. آنیل کردن فولاد تغییر شکل یافته، این پدیده را حذف کرده و فولاد را به شرایط اولیه و قبل از تغییر شکل باز می­‌گرداند. در صورتی که فولاد در دمای بالا دچار تغییر شکل شود، کارسختی و آنیله‌­شدن به طور همزمان و همراه با یکدیگر اتفاق می‌­افتد؛ که نتیجه آن تغییر شکل پیوسته فولاد، تحت تنش ثابت است. به این پدیده خزش گفته می­‌شود.

دستگاه تست خزش دارای یک ستون فولادی بوده که بر روی فریم آلومینیمی قرار گرفته است. اعمال تنش به نمونه بوسیله اهرمی فولادی انجام می­‌پذیرد. محفظه‌ی نمونه از پلکسی­‌گلس ساخته شده و امکان انجام آزمایش در دماهای مختلف را فراهم می‌­آورد. برای سهولت کار با این دستگاه، یک پیچ نگهدارنده به منظور محدود کردن حرکت اهرم، در نظر گرفته شده است. از یک آویز و وزنه­‌های متنوع برای اعمال نیرو، و از ساعت اندازه‌­گیری برای تعیین مقدار کرنش نمونه، بهره برده می‌شود.

اهداف آموزشی:

  • آشنایی عملی با پدیده‌ی خزش
  • بررسی تأثیر نیرو بر پدیده‌ی خزش
  • ترسیم منحنی کرنش-زمان و تعیین نواحی سه‌گانه‌ی خزش
  • امکان بررسی اثر دما بر پدیده‌ی خزش برای یک نمونه مشخص

اجزای اصلی دستگاه:

  • محفظه‌ی پلکسی گلس
  • اهرم اعمال نیرو
  • آویز و وزنه‌ها
  • پیچ نگهدارنده اهرم
  • ساعت اندازه‌گیری