خیز تیرها

توضیحات

دستگاه خیز تیرها از یک فریم آلومینیمی ساخته شده است و سایر تجهیزات به آن متصل می­‌شوند. نمونه روی تکیه­‌گاه گیردار یا ساده قرار می‌گیرد و وزنه‌­ها بر روی نمونه سوار می­‌شوند. در دستگاه خیز تیرها، برای اندازه‌­گیری نیروهای عکس‌­العمل تکیه‌­گاهی، درون تکیه‌­گاه‌­های ساده لودسل قرار گرفته است. به کمک ساعت‌های اندازه‌­گیری هم می‌توان تغییر شکل را در هر نقطه دلخواه از نمونه اندازه گیری کرد. تکیه­‌گاه‌­ها و پایه ساعت‌­های اندازه‌­گیری قابلیت جابه‌­جایی روی فریم را دارا بوده و بعد از قرار گرفتن در مکان مورد نظر با سفت کردن پیچ­های نگهدارنده ثابت می‌­شوند.

به کمک دستگاه خیز تیرها می‌توان آزمایش‌های متعددی روی تیرها با تکیه‌گاه‌های مختلف انجام داد؛ آزمایش‌هایی همچون خمش تیر یکسرگیردار، تعیین منحنی تغییر شکل تیر یک­سرگیردار، تیر با دو تکیه‌گاه ساده، تعیین منحنی تغییر شکل تیر با تکیه­گاه­های ساده، بررسی سیستم نامعین استاتیکی و ... .

اهداف آموزشی:

  • بررسی خیز تیر و خمش تیرهای یک‌سر گیردار، روی دو تکیه‌گاه ساده و ...
  • تعیین منحنی تغییر شکل تیر در آزمایش‌های مختلف
  • تعیین نیرو وارد بر تکیه‌گاه های تیر در حالات گوناگون
  • مقایسه نتایج آزمایش‌ها با روابط تئوری‌ موجود در دستور کار

اجزای دستگاه:

  • چارچوب آلومینیومی
  • تکیه‌گاه گیردار
  • دو تکیه‌گاه ساده دارای لودسل
  • نمونه و وزنه‌ها
  • ساعت‌های اندازه‌گیری به همراه پایه‌های متحرک هر یک