ونتوری متر

نازل ونتوری به منظور اندازه گیری دبی جریان با استفاده از قانون برنولی استفاده می شود. تغییرات سطح مقطع درون ونتوری باعث افزایش یا کاهش سرعت شده که در نتیجه تغییرات فشار را به دنبال دارد. با درنظر گرفتن ابعاد هندسی ونتوری، دبی جریان از تغییر فشار بوجود آمده با استفاده از قانون برنولی و پیوستگی جریان قابل محاسبه خواهد بود. با استفاده از دستگاه آزمایش ونتوری، می توان دبی جریان عبوری از یک لوله را تعیین کرد. این دستگاه از یک نازل ونتوری، شیر تنظیم جریان و مانومترهای اختلاف فشار تشکیل شده است. دیواره شفاف ونتوری، قابلیت مشاهده سطح مقطع ونتوری را فراهم کرده است که باعث کمک به تفهیم قانون برنولی به دانشجویان می شود. همچنین فشار در طول ونتوری در 10 نقطه اندازه گیری می شود.

 

 

اهداف آموزشی

  • بررسی قانون برنولی در یک ونتوری
  • اندازه گیری افت فشار در نازل ونتوری
  • محاسبه دبی جریان عبوری از یک لوله

 

اجزای اصلی دستگاه

  • نازل ونتوری با دیواره شفاف 
  • شیر تنظیم جریان 
  • مانومتر آب

کلیه ی مطالب برای شرکت پژواک پژوه صنعت محفوظ می باشد.

تماس و پشتیبانی

  • آدرس : شهرک صنعتی شمس آباد | بلوار مهستان | گلسرخ 13 | پلاک 4
  • ایمیل : pps_eng@yahoo.com
  • تلفن : 56236055-021

 

 

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree